Πως θα κλείσετε ένα ραντεβού

Τα τηλέφωνα του νοσοκομείου στα οποία θα μπορείτε να καλείτε είναι το 2413501179 & 2413502399. Επιπρόσθετα, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού για τα ειδικά ιατρεία μόνο στις αντίστοιχες ημέρες που λειτουργούν. Τα τηλέφωνα των ιατρείων παρατίθενται πιο κάτω:

  • Τηλέφωνο γραμματείας απογευματινών ιατρείων (μετά τις 16:00): 2413-502463
  • Ιατρείο Ογκολογικό (κάθε Τετάρτη πρωί): 2413-502421
  • Ιατρείο Ανδρολογικό (κάθε Δευτέρα πρωί): 2413-502421
  • Ιατρείο Ουροδυναμικό (κάθε Πέμπτη πρωί): 2413-502984
  • Ιατρείο Βιοψιών Προστάτη (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη πρωί): 2413-502421
  • Ιατρείο Λιθίασης (κάθε Τετάρτη πρωί): 2413-501588
  • Τμήμα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας (καθημερινά το πρωί): 2413-501588
  • Ιατρείο Παιδοουρολογίας (κάθε Πέμπτη πρωί):  2413-501785

Τέλος, άλλη μια δυνατότητα που προσφέρει το Νοσοκομείο για εξέταση σε Τακτικά Ιατρεία είναι ο θεσμός των απογευματινών Τακτικών Ιατρείων. Σε αυτά τα ιατρεία έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε με μικρότερη σε σχέση με εκείνη των Τακτικών ιατρείων αναμονή, αλλά με μια οικονομική επιβάρυνση που επιμερίζεται ανάμεσα στον ιατρό και το Νοσοκομείο. Η γραμματεία των απογευματινών ιατρείων απαντά στο τηλέφωνο 2413-502463 από τις 15:00 έως τις 21:00 καθημερινά.

Στα απογευματινά ιατρεία και ανάλογα με την ημέρα εξέτασης, μπορείτε να εξεταστείτε από όλα τα μέλη της Κλινικής.

Σε κάθε επίσκεψη στα ιατρεία καλό είναι να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας και κάθε πρόσφατη ή παλαιότερη εξέταση που σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας σας και το ιστορικό σας γενικότερα. Επίσης, αν σας παραπέμπει κάποιος εξωτερικός συνάδελφος, θα πρέπει να έχετε το ενημερωτικό σημείωμα εκ μέρους του προς εμάς.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και η Ουρολογική Κλινική ειδικότερα, είναι χώροι όπου η διακριτικότητα και ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων των ασθενών γίνονται απόλυτα σεβαστά. Συνεχώς φροντίζουμε να μη θίγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο το ιατρικό απόρρητο και οι πράξεις μας να γίνονται μέσα σε περιβάλλον ευπρέπειας, ευγένειας και άνεσης χρόνου. Οι ιατροί αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό του ιδρύματος θα βρεθούν στο πλευρό σας για να εξασφαλιστεί μια άνετη διαβίωση στο χώρο του Νοσοκομείου ή άλλες διευκολύνσεις (όπως λ.χ. αποκλειστική νοσηλεία, μετάβαση με δημόσια μέσα σε εξωτερικό χώρο προκειμένου για μια εξέταση ή άλλες ειδικές ρυθμίσεις).