Εκπαιδευτικό έργο

Η μεγάλη ποικιλία των ευθυνών και τα υψηλά κριτήρια εξάσκησης της Ουρολογικής Ειδικότητας σε ένα Πανεπιστημιακό Ουρολογικό Τμήμα, απαιτούν και ανάλογες επιδόσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, η εμπειρία που αποκτάται με βάση την καθημερινή κλινική πράξη αλλά και η ποικιλία της μετεκπαιδευτικής πιστοποίησης που χορηγείται από το Τμήμα, αντανακλούν τα υψηλά κριτήρια που υφίστανται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. 

1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ειδικότητα

Το Ουρολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα ειδίκευσης το οποίο είναι σχεδιασμένο να προετοιμάσει τους νέους συναδέλφους στην κατανόηση αλλά και αντιμετώπιση των παθήσεων του Ουροποιητικού, τόσο των χειρουργικών όσο και των μη χειρουργικών. Επιπρόσθετα της εκπαίδευσης για τη χορήγηση της ειδικότητας της Ουρολογίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων της Κλινικής μας επιδιώκει πάντοτε και την ενασχόληση των ιατρών σε ερευνητικά πρωτόκολλα και τους ενθαρρύνει στην απόκτηση διδακτορικής διατριβής. Με τον ενθουσιασμό ενός νέου σχετικά για τα ελληνικά δεδομένα Πανεπιστημίου, τόσο η κλινική όσο και η βασική έρευνα βρίσκουν τη θέση τους στη καθημερινή δραστηριότητα του Τμήματός μας. Ήδη οι πρώτοι ειδικοί που έχουν εξ' ολοκλήρου ειδικευθεί στην Κλινική μας, εργάζονται ως επιστημονικοί-κλινικοί συνεργάτες (Fellows) σε Κέντρα του εξωτερικού. 

Η Κλινική μας διαθέτει το πλεονέκτημα επαρκέστατου τεχνολογικού εξοπλισμού κάτι που έχει δημιουργήσει την δυνατότητα εναλλαγής (rotation) των ειδικευομένων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης τους από τα διάφορα Ειδικά Ιατρεία και Τμήματα. Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, εκτός των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Γενικής Ουρολογίας, οι ειδικευόμενοι της Κλινικής μας παρακολουθούν κυκλικά τις εργασίες των κάτωθι Ειδικών Τμημάτων:

 • Μονάδα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας
 • Ιατρείο Ουρολογικής Ογκολογίας
 • Ιατρείο Ανδρολογίας
 • Ιατρείο Ουροδυναμικού Ελέγχου και Γυναικολογικής Ουρολογίας
 • Ιατρείο Προστάτη και Διορθικής Υπερηχοτομογραφίας - Κατευθυνόμενης Βιοψίας
 • Ιατρείο Μεταβολικού ελέγχου Λιθίασης
 • Ιατρείο Παιδοουρολογίας

Ευελιξία επίσης υπάρχει και στην μετάβαση των ειδικευομένων σε αναγνωρισμένα Κέντρα του Εξωτερικού προκειμένου για να εξασκηθούν για ορισμένο χρονικό διάστημα στα πλαίσια της ειδίκευσής τους στην Ουρολογία (π.χ. με τη βοήθεια του προγράμματος Υποτροφιών EUSP της EAU).

Η Κλινική μας αποτελεί βεβαίως και Εξεταστικό Κέντρο για την Ειδικότητα της Ουρολογίας.


2. Πρόγραμμα ενδοκλινικών μαθημάτων

Παράλληλα με την εκπαίδευση στην κλινική Ουρολογική πρακτική και στο εργαστήριο δεξιοτήτων της Ουρολογικής κλινικής, ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ενδοκλινικών μαθημάτων και τακτικής βιβλιογραφικής ενημέρωσης έρχεται να υποστηρίξει το επίπεδο των θεωρητικών γνώσεων των ειδικευομένων.

Τα ενδοκλινικά μαθήματα και η βιβλιογραφική ενημέρωση λαμβάνουν μέρος  από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Στη διάθεση των ιατρών βρίσκεται συνεχής σύνδεση στο Internet μέσω του ασύρματου δικτύου του Νοσοκομείου, ενώ η Κλινική διαθέτει τη δική της βιβλιοθήκη όπως άλλωστε και το Νοσοκομείο που εξάλλου (μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) προσφέρει on-line διάφορα ποιοτικά ουρολογικά και μη περιοδικά σε μορφή πλήρους κειμένου (full-text).

Ανάμεσα στις εσωτερικές επιστημονικές συναντήσεις της Κλινικής, σταθερά διοργανώνεται επίσης:

 • Πρόγραμμα τακτικής βιβλιογραφικής ενημέρωσης
 • Πρόγραμμα κλινικοεργαστηριακών συναντήσεων με το Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής, Παθολογικής Ανατομικής, Παθολογικής Ογκολογίας και Λοιμωξιολογίας όπου συζητούνται τα αποτελέσματα εξετάσεων και γίνεται γόνιμη μετάδοση γνώσεων ανάμεσα στις ειδικότητες
 • Πρόγραμμα συζήτησης ερευνητικών πρωτοκόλλων της Κλινικής, όπου συζητείται η υποβολή εργασιών σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Συνέδρια αλλά γίνεται και ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξη των διδακτορικών διατριβών της Κλινικής

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων των ειδικευομένων, η Κλινική συμμετέχει απαρέγκλιτα στις εξετάσεις EBU-in service, οι οποίες διενεργούνται μια φορά το χρόνο και προετοιμάζουν τόσο για τις εξετάσεις της λήψης της ειδικότητας όσο και για τις τελικές εξετάσεις για το Fellowship της EBU.


3. Προπτυχιακή εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνει:

 • το μάθημα της Ουρολογίας του 9ου και 10ου εξαμήνου
 • το κατ' επιλογή μάθημα Ουρολογικής Ογκολογίας του 10ου εξαμήνου
 • την πρακτική κλινική εξάσκηση για φοιτητές 5ου έτους.Η πρακτική εξάσκηση του 5ου έτους αφορά όλους τους φοιτητές οι οποίοι χωρίζονται σε δύο ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες ασκείται σε προπλάσματα και ουρολογικούς ασθενείς. Η κάθε ομάδα αντιστοιχεί στην ομάδα που ταυτόχρονα παρακολουθεί και το μάθημα της Ουρολογίας στο ίδιο εξάμηνο
 • την κατ' επιλογήν πρακτική κλινική εξάσκηση για φοιτητές 6ου έτους.Είναι διάρκειας 3 εβδομάδων και λαμβάνει χώρα σε διάφορες χρονικές περιόδους μέσα στο ακαδημαϊκό έτος, στα πλαίσια της κλινικής εξάσκησης στην Χειρουργική


4. Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση

 • Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει τα Πανθεσσαλικά Μετεκπαιδευτικά μαθήματα με τη συμμετοχή των Ουρολογικών Κλινικών των Γενικών Νοσοκομείων της Κεντρικής Ελλάδας και όλων των Ουρολόγων του Τμήματος Κεντρικής Ελλάδας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Είναι ενσωματωμένα στο Σύστημα Αξιολόγησης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης με βαθμό πιστοποίησης (credits). Τα Συμπόσια λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα σεμιναρίων της Ουρολογικής Κλινικής, Π. Γ. Ν. Λάρισας, την 1η Τρίτη κάθε μήνα, ώρα 19:30-22:00. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί , ότι το Τμήμα της Κεντρικής Ελλάδας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.) είναι το πρώτο από τα Περιφερικά Τμήματα της Ε.Ο.Ε. που έχει ενεργοποιηθεί και εφαρμόζει τις τυπικές διαδικασίες του καταστατικού της Ε.Ο.Ε. από το 2001. 
 • Από το 2007, μια νέα επιστημονική - εκπαιδευτική δραστηριότητα εκ μέρους της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έρχεται να συμβάλλει θετικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ουρολόγων αλλά και των Ιατρών άλλων ειδικοτήτων της Ελλάδας. Πρόκειται για τις Ουρολογικές Συναντήσεις Κεντρικής Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα καινούργιο επιστημονικό θεσμό, πρωτοποριακό σε ότι αφορά το σχεδιασμό και το μέγεθος για τα Ουρολογικά δρώμενα της Κεντρικής Ελλάδας. 
 • Επιπρόσθετα, η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Υγείας ως κατάλληλη για την εκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών στους υπερήχους (ΦΕΚ 620/18-5-2006, τεύχος Β, σελ 8223, Αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ./51858). Η Κλινική διαθέτει για αποκλειστική χρήση συνολικά 5 μηχανήματα υπερήχων που βρίσκονται σε διάφορους χώρους εργασίας της Κλινικής (π.χ. Τμήμα Λιθοτριψίας, Κλινική- μονάδα νοσηλείας και Εξωτερικά Ιατρεία). Η Κλινική διαθέτει τόσο διακοιλιακές όσο και διορθικές κεφαλές υπερήχων σε συσκευές με δυνατότητα έγχρωμης ή ασπρόμαυρης απεικόνισης και Doppler. Στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική έχουν μέχρι σήμερα μετεκπαιδευτεί ειδικοί Ουρολόγοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.