Πρόγραμμα κλινικής άσκησης

Σκοποί κλινικής άσκησης
(θάλαμοι ασθενών - ειδικά ιατρεία - τμήμα επειγόντων περιστατικών)

Εκπαίδευση στη σωστή λήψη του ιστορικού στον ουρολογικό ασθενή.

Εκπαίδευση στην κλινική εξέταση του ουρολογικού ασθενή. 

Εκπαίδευση στην ερμηνεία των διαγνωστικών εξετάσεων (εργαστηριακών και απεικονιστικών).

Διαγνωστική προσέγγιση, αξιολόγηση και διαφορική διάγνωση των παρακάτω ουρολογικών καταστάσεων: αιματουρία, οξύ όσχεο, επίσχεση, αποφρακτική ουροπάθεια, τραυματικές κακώσεις και διόγκωση οσχέου.

Αξιολόγηση και αντιμετώπιση του κωλικού του νεφρού.

Αντιμετώπιση ασθενών με μονήρη νεφρό.

Εκμάθηση τοποθέτησης ουρηθρικού καθετήρα σε προπλάσματα.

Παρακολούθηση ουρολογικών (ανοικτών και ενδοσκοπικών) επεμβάσεων και εξωσωματικών λιθοτριψιών.