Ομάδα έργου

Το έργο  PCaGuard εκπονείται από τρείς εταίρους, δύο από τον ακαδημαϊκό χώρο και έναν από τη βιομηχανία.

Και οι τρείς εταίροι είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Οι Ακαδημαϊκοί εταίροι είναι:
Η Ουρολογική Κλινική (Department of Urology) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (University of Thessaly) και
Το Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής (Department of Radiology) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (University of Thessaly)
    
Οι φορείς από το χώρο της βιομηχανίας είναι:
OraSys Νέες Τεχνολογίες Α.Ε.