Εξεταστέα ύλη

Α.Α ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΕΛΙΔΑ
1. Ανατομία του ουροποιογεννητικού συστήματος 1
2. Κλινικές εκδηλώσεις των παθήσεων του ουροποιογεννητικού 63
3. Κλινική εξέταση του ουρολογικού ασθενούς 73
4. Γενική εξέταση ούρων 79
5. Απεικονιστικές εξετάσεις στην ουρολογία 93
6. Ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος του ουροποιογεννητικού 135
7. Συγγενείς ανωμαλίες ουροποιητικού  
  Νεφρών - καλύκων - πυέλων - ουρητήρων 149
  Ουροδόχου κύστης 190
  Ουρήθρας 192
8. Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικού  
  Όρχεων - επιδιδυμίδων - σπερματικών πόρων 203
  Οσχέου - πέους 210
9. Αποφρακτική ουροπάθεια 219
10. Μη ειδικές λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού 235
11. Ειδικές λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού  
  Ειδικές λοιμώξεις - φυματίωση 273
  Παρασιτικές λοιμώξεις 287
12. Λιθίαση ουροποιητικού 303
13. Ενδοουρολογία 325
14. Κακώσεις ουροποιογεννητικού 359
15. Νεοπλάσματα νεφρικού παρεγχύματος 385
16. Νεοπλάσματα αποχετευτικής μοίρας (νεφρικής πυέλου και ουρητήρα) 409
17. Νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης 415
18. Χρήση του εντέρου στην ουρολογία 445
19. Νεοπλάσματα της ουρήθρας 467
20. Νεοπλάσματα του προστάτη  
  Καλοήθης υπερπλασία 469
  Καρκίνος του προστάτη 485
21. Νεοπλάσματα πέους - οσχέου - επιδιδυμίδας - σπερματικού τόνου 509
22. Νεοπλάσματα όρχεων 509
23. Παθήσεις έξω γεννητικών οργάνων του άνδρα 541
24. Νευροουρολογία - Ουροδυναμική 553
25. Ακράτεια των ούρων 583
26. Ανδρολογία  
  Ανδρική υπογονιμότητα 603
  Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 629
  Στυτική δυσλειτουργία 637
  Διαταραχές εκσπερμάτισης 659