Πρόγραμμα μαθημάτων

Μαθήματα Ουρολογίας Φοιτητών

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018, Α' Εξάμηνο
Τομέας Χειρουργικής
Διάρκεια: Θ' Εξάμηνο, 60 ΔΩ, 4 ΔΜ
Υπεύθυνος Μαθήματος: Β.Π. Τζώρτζης
Διδασκαλία: Παραδόσεις από Αμφιθεάτρου
Εξετάσεις: Γραπτές (60 Θέματα Πολλαπλής Επιλογής & 1 Θέμα Ανάπτυξης) 

Α) Σκοποί θεωρητικής εκπαίδευσης (μαθήματα από αμφιθεάτρου)

Η Ουρολογία είναι μια χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται με τις παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος ανδρών και γυναικών και το αναπαραγωγικό σύστημα των ανδρών.

Η εκπαίδευση των φοιτητών στην Ουρολογία αποσκοπεί στη θεωρητική κατάρτιση και κλινική τους άσκηση.

Με τη θεωρητική εκπαίδευση οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν την αιτιοπαθογένεια και κλινική εικόνα των βασικών ουρολογικών παθήσεων. Επιπλέον, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις διαγνωστικής προσέγγισης και θεραπείας τους.

Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται από τα ειδικευμένα στελέχη της κλινικής στους θαλάμους, ειδικά ιατρεία και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Με την κλινική άσκηση οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις ουρολογικές παθήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης με έμφαση στις οξείες καταστάσεις. Επιπλέον, να αποκτήσουν την ικανότητα βασικών θεραπευτικών χειρισμών.

Β) Πρόγραμμα μαθημάτων

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 14 ΔΙΩΡΩΝ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 13.00 - 15.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Σχετικές πληροφορίες


http://www.med.uth.gr/DetailsAr.aspx?id=31923

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
Τζώρτζης Β., Γκράβας Σ., Καρατζάς Α., Αραβαντινός Ε., Ζάχος Ι., Οικονόμου Α., Σκριάπας Κ., Σαμαρίνας Μ.


Μάθημα 1ο
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β.
Κλινικές εκδηλώσεις, κλινική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος του ουρολογικού ασθενή.


Μάθημα 2ο, 
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Μ., ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β.
Απεικονιστικός έλεγχος. Ραδιοϊσοτοπικές μελέτες. Ενδοσκοπικός έλεγχος του ουρολογικού ασθενή.


Μάθημα 3ο
ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α.
Επείγουσα Ουρολογία - Κακώσεις Ουροποιογεννητικού.


Μάθημα 4ο
ΓΚΡΑΒΑΣ Σ.
Ειδικές και μη ειδικές λοιμώξεις του Ουροποιογεννητικού.


Μάθημα 5ο
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Ε., ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β.
Λιθίαση ουροποιητικού.


Μάθημα 6ο
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β.
Καρκινικοί δείκτες Ουροποιογεννητικού - Νεοπλάσματα νεφρικού παρεγχύματος.


Μάθημα 7ο
ΓΚΡΑΒΑΣ Σ.
Νεοπλάσματα προστάτη (Καλοήθης υπερπλασία-Καρκίνος προστάτη).


Μάθημα 8ο
ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α. 
Αποφρακτική ουροπάθεια.


Μάθημα 9ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.,ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β.
Νευρολογικές διαταραχές ούρησης - Ακράτεια ούρων.


Μάθημα 10ο 
ΣΚΡΙΑΠΑΣ Κ., ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β.
Νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης και αποχετευτικής μοίρας.


Μάθημα 11ο
ΓΚΡΑΒΑΣ Σ.
Παθήσεις όρχεων, πέους και οσχέου.


Μάθημα 12ο
ΖΑΧΟΣ Ι., ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β. 
Υπογονιμότητα.


Μάθημα 13ο
ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α.
Συγγενείς παθήσεις Ουροποιογεννητικού - Παιδοουρολογία.


Μάθημα 14ο
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β., ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Μ. 

Ενδιαφέροντα ουρολογικά περιστατικά - Παρουσίαση, συζήτηση


Γ) Προτεινόμενα βιβλία

α) "Σύγχρονη Ουρολογία" (Εκδ. Καθ. Μ. Δ. Μελέκος), εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2006.

β) ''ABC of Urology'' 3rd edition (C.Dawson, J.Nethercliffe), εκδόσεις Wiley Blackwell, 2012

 

 

 

Μάθημα Ουρολογίας Φοιτητών (επιλογής)

''ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ''

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018,
Υπεύθυνος Μαθήματος: Σ.Γκράβας
Εξετάσεις: Προφορικές

Σχετικές πληροφορίες

www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx

Α) Σκοποί θεωρητικής εκπαίδευσης (μαθήματα από αμφιθεάτρου)

Η Ογκολογία του Ουροποιογεννητικού ασχολείται με τις κακοήθεις παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος των ανδρών και ουροποιητικού συστήματος των γυναικών.

Η εκπαίδευση των φοιτητών αποσκοπεί στην εκβάθυνση των θεωρητικών γνώσεων σχετικά με αυτές τις τόσο συχνές παθήσεις.

Το μάθημα διδάσκεται και στην Αγγλική γλώσσα λόγω του ενδιαφέροντος φοιτητών με το πρόγραμμα ''Erasmus''.

Β) Πρόγραμμα μαθημάτων

 

http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=101

Γ) Προτεινόμενα βιβλία

Urological Cancers (e-book)
Urological Cancers in Clinical Practice (e-book)