Βιοψία Προστάτη

Η καινοτόμος επαναστατική μέθοδος βιοψίας που αλλάζει τα δεδομένα στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τον Μάρτιο 2019 στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, μέχρι πρόσφατα, βασιζόταν στη ειδική εξέταση αίματος του προστατικού αντιγόνου (PSA). Όταν η εξέταση PCA δείξει υψηλά επίπεδα, τότε συνήθως οι γιατροί ζητούν τη διενέργεια βιοψίας με βοήθεια υπερήχων, μια διαδικασία που γίνεται με βελόνες μέσω των οποίων λαμβάνονται δείγματα από τον προστάτη.

Η εξέταση δεν είναι τέλεια, καθώς είναι πιθανό να έχει σοβαρές παρενέργειες (αιμορραγία, λοιμώξεις, στυτική δυσλειτουργία) και μπορεί να «χάσει» κάποιον επιθετικό αναπτυσσόμενο καρκίνο, αν δεν ληφθεί δείγμα ιστού από το σημείο του όγκου.

Ο πλέον μοντέρνος και σύγχρονος τρόπος διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη είναι η στόχευση των εστιών που αναγνωρίστηκαν από τη μαγνητική τομογραφία. Η πολυ-παραμετρική MRI αποδείχθηκε καλύτερη από τη βιοψία στο να αποκλείει την περίπτωση καρκίνου του προστάτη, καθώς και στο να εντοπίζει όγκους που όμως δεν είναι επικίνδυνοι, επειδή αναπτύσσονται πολύ αργά και έτσι δεν χρειάζονται αφαίρεση. Η μαγνητική εξέταση μειώνει κατά 5% σε σχέση με τη βιοψία τις εσφαλμένες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη, που οδηγούν σε περιττές θεραπείες. Η ακρίβεια της παραπάνω τεχνικής ξεπερνάει το 95%.

 

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03264)»


«Co‐financed by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE - INNOVATE (project code:Τ1EDK-03264)»