Ουρολογική Κλινική

Η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1998 στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Στελεχώθηκε με εξειδικευμένους επιστήμονες σε όλα τα πεδία της σύγχρονης Ουρολογίας μετά από μετεκπαίδευση σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού.

Στο χρονικό διάστημα αυτό αναπτύχθηκαν και οργανώθηκαν οι Μονάδες - Ιατρεία της Ουροδυναμικής - Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας, Υπερήχων - Προστάτη, Παιδοουρολογίας, Ανδρολογίας, Ουρολογικής Ογκολογίας και Εξωσωματικής Λιθοτριψίας.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σύμμετρη ανάπτυξη όλων των υποειδικοτήτων της Σύγχρονης Ουρολογίας με αποτέλεσμα σήμερα, στην Κλινική να εκτελείται όλο το φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων συμπεριλαμβανομένης και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Τα τελευταία χρόνια, η Κλινική μας έχει αναπτύξει συνεργασία με το Ουρολογικό Τμήμα του διεθνούς φήμης Ογκολογικού Κέντρου MD Anderson Cancer Center του Πανεπιστημίου του Τέξας αναπτύσσοντας το πρώτο στην Ελλάδα Κέντρο αντιμετώπισης του καρκίνου του όρχεως. Στην Κλινική μας πραγματοποιούνται Οπισθοπεριτοναϊκοί Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ολιστικής αντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο του όρχεως κάτι που ως τώρα γινόταν μόνο σε μεγάλα εξειδικευμένα Ογκολογικά Κέντρα του εξωτερικού.

Παράλληλα, ακολουθώντας τον εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης της επιστημονικής γνώσης στην Ουρολογία, η Ουρολογική Κλινική συμμετέχει σε μεγάλες, πολυκεντρικές, ερευνητικές και κλινικές μελέτες επιδεικνύοντας σημαντικό επιστημονικό έργο.

Αναμφίβολα, η Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Θεσσαλίας θεωρείται Κέντρο Αναφοράς της Κεντρικής Ελλάδας, δεχόμενη όμως και ασθενείς από όλη τη χώρα προσφέροντας υψηλότατου βαθμού υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, έχει καταστεί και ένα εξίσου σημαντικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό Κέντρο.

Χώροι Κλινικής

Οι χώροι της Κλινικής εκτείνονται σε τρεις ορόφους. Συγκεκριμένα, η κυρίως μονάδα νοσηλείας με 28 κλίνες, βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του Γ’ κτιρίου του Νοσοκομείου. Στον ίδιο όροφο και σε επαφή με την Κλινική βρίσκονται τα γραφεία των Ειδικών του Τμήματος και η αίθουσα Σεμιναρίων όπου λαμβάνουν χώρα τα Πανθεσσαλικά Μετεκπαιδευτικά μαθήματα.

Στον πρώτο όροφο (χώρος Τακτικών Ιατρείων Νοσοκομείου) βρίσκονται οι χώροι των εξωτερικών Ιατρείων πλήρως εξοπλισμένοι.

Στο ισόγειο του Νοσοκομείου βρίσκεται ο χώρος του Εξωσωματικού Λιθοτρίπτη και βραχείας νοσηλείας τριών κλινών. Στον ίδιο χώρο φιλοξενείται και το Ιατρείο Ουροδυναμικού ελέγχου.